Tanara is een solidariteits-folkband

 De opbrengst van onze optredens gaat naar goede doelen ...

november 2017  -  11.11.11-concert in Aalst.

Hartelijk dank aan iedereen; jullie aanwezigheid heeft ons blij verrast. Alle vrije bijdragen waren goed voor 341 €.  Met wat we nog in kas hadden van vroegere optredens kunnen we zo 500 € schenken aan 11.11.11 - Aalst.
( ... We waren blij verrast met het voorstel van de groep Tanara. Helaas hadden we geen extra vrijwilligers meer om de organisatie van het concert op ons te nemen.  Dus stond de groep zelf in voor het evenement waardoor 11-11-11  een onverwachte gift mocht ontvangen...    Uit de bedankingsrede van de penningmeester van 11-11-11 Aalst.  )

oktober 2018  -  Kinderkankerfonds  Gent.

We schenken 500 € aan deze vereniging die tot doel heeft de bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind met kanker, de verbetering van de sociale situatie van betrokken kind en gezin en het ondersteunen van het wetenschappelijk kankeronderzoek.
(  In naam van de kinderen, de ouders en het team van de kinderkankerafdeling willen wij u van harte bedanken voor de mooie bijdrage die wij van u mochten ontvangen. Deze hulp betekent voor ons zowel een belangrijke financiële als een duidelijke morele steun in het werk dat wij doen...    Prof. Dr. Y. Benoit, voorzitter.  )

oktober 2018  -  Vierdewereldgroep  Mensen voor Mensen.

Deze Vierdewereldbeweging ijvert voor de fundamentele mensenrechten van armen en gaat ervan uit dat armoede een onrecht is. Deze vereniging, opgericht door mensen in armoede en niet-arme vrijwilligers, gaat op zoek naar de armsten, haalt hen uit hun isolement, laat hen geloven in hun eigen kracht en het woord nemen...  In Aalst bestaat deze organisatie 25 jaar en Tanara schenkt hen, in samenwerking met café " bij Stinne" te Meldert, 300 €.
(  Hartelijk dank voor de gelukwensen en het geschenk naar aanleiding van ons 25 jarig bestaan. Fijn dat jullie solidair willen zijn met ons in de strijd tegen armoede. Wij kijken uit naar jullie optreden op onze feestelijke dag.( = 24 nov. 2018 )  Ook daarvoor hartelijk dank namens ' alle mensen voor mensen'.    Leen Van Nuffel, penningmeester  )