Tanara is een solidariteits-folkband

 De opbrengst van onze optredens gaat naar goede doelen ...

november 2017  -  11.11.11-concert in Aalst.

Hartelijk dank aan iedereen; jullie aanwezigheid heeft ons blij verrast. Alle vrije bijdragen waren goed voor 341 €.  Met wat we nog in kas hadden van vroegere optredens kunnen we zo 500 € schenken aan 11.11.11 - Aalst.
( ... We waren blij verrast met het voorstel van de groep Tanara. Helaas hadden we geen extra vrijwilligers meer om de organisatie van het concert op ons te nemen.  Dus stond de groep zelf in voor het evenement waardoor 11-11-11  een onverwachte gift mocht ontvangen...    Uit de bedankingsrede van de penningmeester van 11-11-11 Aalst.  )

oktober 2018  -  Kinderkankerfonds  Gent.

We schenken 500 € aan deze vereniging die tot doel heeft de bevordering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het kind met kanker, de verbetering van de sociale situatie van betrokken kind en gezin en het ondersteunen van het wetenschappelijk kankeronderzoek.
(  In naam van de kinderen, de ouders en het team van de kinderkankerafdeling willen wij u van harte bedanken voor de mooie bijdrage die wij van u mochten ontvangen. Deze hulp betekent voor ons zowel een belangrijke financiële als een duidelijke morele steun in het werk dat wij doen...    Prof. Dr. Y. Benoit, voorzitter.  )

oktober 2018  -  Vierdewereldgroep  Mensen voor Mensen.

Deze Vierdewereldbeweging ijvert voor de fundamentele mensenrechten van armen en gaat ervan uit dat armoede een onrecht is. Deze vereniging, opgericht door mensen in armoede en vrijwilligers zonder armoedeervaring, gaat op zoek naar de armsten, haalt hen uit hun isolement, laat hen geloven in hun eigen kracht en het woord nemen...  In Aalst bestaat deze organisatie 25 jaar en Tanara schenkt hen, in samenwerking met café " bij Stinne" te Meldert, 300 €.
(  Hartelijk dank voor de gelukwensen en het geschenk naar aanleiding van ons 25 jarig bestaan. Fijn dat jullie solidair willen zijn met ons in de strijd tegen armoede. Wij kijken uit naar jullie optreden op onze feestelijke dag.( = 24 nov. 2018 )  Ook daarvoor hartelijk dank namens ' alle mensen voor mensen'.    Leen Van Nuffel, penningmeester  )

mei 2019 - Artsen zonder Grenzen.

We schenken 500 € aan Artsen zonder Grenzen, om de slachtoffers van de cycloon Idai  o.a. in Mozambique de broodnodige steun te verlenen.
(  Van harte bedankt voor de steun die u heeft geschonken aan Artsen Zonder Grenzen. Ik kan u verzekeren dat uw gift van 500 € erg belangrijk is voor de teams van AZG die noodhulp bieden aan vele bevolkingen die anders geen toegang hebben tot gezondheidszorg...   Geneviève Rosseeuw, schenkersdienst AZG.  )

september 2019 - Villa Rozerood in De Panne

Mede dankzij ons programma met molenliederen kunnen we 500 € schenken aan Villa Rozerood.  Dit respijthuis creëert een omgeving waar niet alleen het ziek kind een gepaste zorgondersteuning krijgt, maar waar zowel het zorgkind als de ouders, broers en zussen de dagelijkse zorgen eindelijk eens achter zich kunnen laten. Ze bieden ook de mogelijkheid om kinderen alleen op te vangen en de zorg optimaal verder te zetten zodat de ouders op adem kunnen komen...
(  Tijdens een middagpauze ontving Marleen onverwacht een telefoontje van een medewerker van Villa Rozerood. Deze persoon was erg geïnteresseerd in Tanara en wij vernamen hun oprechte dank voor onze gift die erg welkom was voor de aanleg van een belevingstuin met bijhorende pipowagen als ontmoetingsruimte voor alle gasten in het huis... )

december 2019 - ALS liga België

ALS is een niet besmettelijke aandoening, waarbij een progressieve degeneratie van de motorische zenuwcellen zorgt voor een afnemende werking van de spieren. We schenken 300 € aan de liga omdat ze o.a. het wetenschappelijk onderzoek naar ALS stimuleert en financiert ...

mei 2020 - Geneeskunde voor het volk

Met opbrengsten van vorig jaar kan TANARA nog 300 € schenken aan deze Belgische vereniging van geneeskundigen. De organisatie ijvert al bijna 50 jaar voor o.a.  lagere geneesmiddelenprijzen en voor een toegankelijker eerstelijnsgeneeskunde door de financiële drempels weg te werken...